Tarieven

Individueel consult: € 77,- per uur 

Zakelijke coaching: € 95,- per uur

Relatietherapie per koppel: € 99,- per uur

Telefonisch consult: € 77,- per uur (telefonisch consult alleen mogelijk ter aanvulling op reeds lopende therapie)

Individueel online consult via beeldbellen: € 77,- per uur (consult via beeldbellen alleen mogelijk ter aanvulling op reeds lopende therapie wanneer wegens de Corona-situatie een normaal consult niet mogelijk of wenselijk is)

 

 

De op de website vermelde prijzen zijn incl. eventuele BTW. Bij facturatie wordt er per kwartier afgerond. Betaling geschiedt via pinbetaling na afloop van het gesprek, factuur wordt nagezonden. 

 

Mocht je verhinderd zijn, laat het dan tenminste 24 uur van tevoren weten, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Mocht de melding van verhindering later of niet binnen komen, ben ik genoodzaakt om het tarief van een uur in rekening te brengen.

 

Speciaal tarief studenten Psychodidact
Omdat ik schoolcounselor ben bij Psychodidact, geldt voor studenten van Psychodidact een korting van 20%.

 

Op alle overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van Flower of Life Counseling & Coaching van toepassing.

 

Vergoeding

De psychosociale zorg van Flower of Life Counseling & Coaching betreft complementaire zorg, waarvoor de volgende vergoedingsmogelijkheden zijn:

  • Zorgverzekering
    Alleen mogelijk indien je aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten (voordeel is dat het eigen risico daarbij niet aangesproken wordt). Check altijd vooraf je polis om misverstanden te voorkomen of neem contact op met je eigen zorgverzekeraar. Vermeld hierbij de AGB-code van de praktijk (90062895), van mijzelf als hulpverlener (90103542), het NFG-registratienummer (8607) en het licentienummer van de RBCZ (170878R). Ook kun je kijken op de website van de NFG (https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html). Let wel: alléén individuele psychosociale consulten komen voor vergoeding in aanmerking. Coaching of relatietherapie worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

  • Coulanceregeling zorgverzekering
    Mocht jouw verzekeringspolis geen vergoeding bieden, dan kun je proberen via een coulanceaanvraag bij je zorgverzekeraar alsnog de kosten (deels) vergoed te krijgen. Ik kan je hiervoor een voorbeeldbrief geven.

  • Werkgever
    In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. Je kunt hierover navraag doen bij je werkgever of de betreffende instantie.

 

Lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).

NFG-registratienummer: 8607

Dit betekent dat ik als zorgprofessional voldoe aan de kwaliteitseisen van de NFG. Ook verplicht ik me tot deelname aan bij- en nascholing en houd ik me aan de ethische code van de NFG. Verder val ik met mijn praktijk ook onder het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht van de NFG, welke voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Lid van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

DAC Abels, Registertherapeut BCZ®
Licentienummer: 170878R

 

AGB-nummer zorgverlener: 90103542

AGB-nummer praktijk: 90062895

 

Aangesloten bij: Therapiepsycholoog , Relatietherapeuten.net , Angstfobietherapie , Coachcoaching.nl , Vind-een-therapeut.nl